Bewakingsagent / Beveiliger contract van 12 maanden

Brussel

Nationale Bank van België

Functie eisen


De ideale kandidaat beantwoordt aan het volgende profiel.
 • zeer goede mondelinge en schriftelijke kennis hebben van één van beide landstalen en behoorlijke kennis hebben van de andere landstaal en het Engels
 • bereid zijn in ploegen te werken en flexibel zijn op het vlak van werktijden
 • stipt, gemotiveerd, enthousiast, integer, discreet, tactvol en beleefd zijn
 • een verzorgd voorkomen hebben
 • respect hebben voor plichten en procedures
 • zowel autonoom als in team kunnen werken
 • maturiteit en gezag uitstralen en kunnen omgaan met dreigend of agressief gedrag
 • een radiotoestel kunnen bedienen en het radioprotocol kunnen toepassen
 • met een pc kunnen werken
 • houder zijn van het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent en, indien dit attest ouder is dan 4 jaar, van een bijscholingsattest bewakingsagent
 • een opleiding tot bedrijfseerstehulpverlener of het bezit van andere bekwaamheidsattesten voor het uitoefenen van een uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst is een pluspunt
 • ervaring in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst is een troef
 • de kandidaat mag niet in het bezit zijn van een identificatiekaart bewaking met code Exe 07
 • de kandidaat mag niet het voorwerp uitmaken van een lopend gerechtelijk onderzoek of van een onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden, zoals bedoeld in artikel 7 van de wet private en bijzondere veiligheid van 10 april 1990 of van een procedure, bedoeld in artikel 17 van deze wet.

Functie omschrijving


Omgeving
De Nationale Bank van België (NBB) organiseert een interne bewakingsdienst en is op zoek, voor de tijdelijke versterking van deze dienst voor haar hoofdzetel te Brussel, naar bewakingsagenten (V/M) met een contract voor bepaalde duur.

Functie
De functie omvat de volgende taken:
 • de toegangscontroleregels toepassen die gelden in de NBB
 • bewakingsopdrachten in de NBB uitvoeren
 • verhinderen dat het goede verloop van activiteiten en evenementen in de NBB verstoord kan worden of de veiligheid van de aanwezigen in het gedrang kan worden gebracht
 • onregelmatigheden of incidenten observeren en rapporteren
 • bijdragen aan het goede en veilige verloop van evacuaties van de NBB
 • mondelinge vragen van interne en externe klanten van de NBB beantwoorden
 • diverse eenvoudige administratieve taken uitvoeren.

Wat bieden wij


Bekijk onze arbeidsvoorwaarden

Aanvullende info


Voor meer informatie bekijk onze website (klik linksboven op het logo).

Interesse?
Solliciteer direct via onderstaande button.

 

Soortgelijke vacatures


Agent de gardiennage contrat de 12 mois

Bewakingsagent - Spontane sollicitatie ref. 208

Bewakingsagent / Beveiliger met ISPS - Ref. 86

Bewakingsagent / Beveiliger Ref. 176

Bewakingsagent / Beveiliger deeltijds - Ref. 203

Over Nationale Bank van België:

Depuis sa création en 1850, la Banque nationale de Belgique est la banque centrale du pays. Toutefois, elle n'est pas une institution publique, mais une S.A. autonome. L'Etat belge possède la moitié des actions, le reste est dans les mains d'actionnaires privés.  Depuis 1999, la Banque nationale fait partie de l'Eurosystème, composé de toutes les banques centrales de la zone euro ainsi que de la Banque Centrale Européenne (BCE). En cette qualité, elle est responsable de la politique monétaire et de la stabilité des prix.

D'autre part, elle prête de l'argent aux banques et à d'autres organismes financiers et elle les contrôle. Elle conserve les comptes annuels des entreprises belges. Elle collecte des données sur les crédits aux entreprises et aux particuliers. Enfin, elle gère des banques de données contenant des statistiques économiques.

Si vous voulez en savoir plus, consultez le site de la BNB.

Voor deze vacature geldt:

Werk- en denkniveau
Hoger sec.
Beschikbaarheid
Fulltime
Je kunt solliciteren tot:
8/10/2017
Zoek ook op JoBBsquare

OK Een totaal aanbod van vacatures, ook van uitzenders
OK Vacatures voor jou, zonder advertenties
OK Actuele vacatures in jouw mailbox